Základné

 • Veľký inžinier na základnej škole

  Program je určený pre deti od 6 do 12 rokov na základnej škole. Mladšie deti (od 6 do 8) rokov sa orientujú na jednoduchšie témy a modely, staršie zase na komplikovanejšie modely po robotiku. Je pre ne motivujúce, keď postavený model zapoja na motor a on ožije. Väčšina modelov je takto vymyslená. Kurz je určený pre deti, ktoré už kocky LEGO® poznajú a majú chuť objavovať nové veci.

  AKO JE PROGRAM ORGANIZOVANÝ

  Veková kategória: od 6 do 12 rokov

  Termín:
  aktuálny školský rok

  Intenzita:
  45 alebo 60 min. / podľa dohody /

  Počet detí v skupine:
  max. 14

  Miesto konania:
  vybraná základná škola

  Kontaktná osoba:
  Miriam Michalková- 0918 883 505

   

 • AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU
  • Deti si osvoja základné princípy mechaniky, inžinieringu a techniky a na postavenom modeli pochopia ich fungovanie
  • Skladaním deti povolia uzdu svojej tvorivosti a fantázii
  • Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti
  • Oboznamujú sa s fyzikálnymi zákonmi
  • Modely sú napojiteľné na motor, deti si vyskúšajú funkčnosť
  • Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať podľa nich
  • A TO VŠETKO POČAS HRY!