Základné

Program je určený pre deti od 6 do 12 rokov na základnej škole. Mladšie deti (od 6 do 8) rokov sa orientujú na jednoduchšie témy a modely, staršie zase na komplikovanejšie modely po robotiku. Je pre ne motivujúce, keď postavený model zapoja na motor a on ožije. Väčšina modelov je takto vymyslená. Kurz je určený pre deti, ktoré už kocky LEGO® poznajú a majú chuť objavovať nové veci.

 

AKO JE PROGRAM ORGANIZOVANÝ

 

Veková kategória: od 6 do 12 rokov

 

Termín:
aktuálny školský rok

 

Intenzita:
1 x týždenne po 60 minút

 

Počet hodín / trvanie:
12 vyučovacích hodín / školský polrok

 

Počet detí v skupine:
max. 14

 

Miesto konania:
vybraná materská škola

 

Cena:
69,00 €/dieťa za školský polrok *

 

* Prihlásenie do kurzu je možné aj samostatne na jeden školský polrok.
AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU

 

Deti sa zoznámia s rôznymi témami a na postavenom modeli pochopia ich fungovanie
Skladaním deti povolia uzdu svojej tvorivosti a fantázii
Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti
Oboznamujú sa s fyzikálnymi zákonmi
Modely sú napojiteľné na motor, deti si vyskúšajú funkčnosť
Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať podľa nich
A TO VŠETKO POČAS HRY!
Škola ZŠ
Škola ZŠ