Školské výlety

 • Návšteva počas vyučovania | Triedny výlet

  Tento program je určený pre základné školy a má dve základné formy – buď je možné s celou triedou navštíviť naše kreatívno-vzdelávacie centrum alebo prídu naši lektori priamo na vyučovaciu hodinu. Program je ideálnym spôsobom ako oživiť bežné hodiny prírodovedy, matematiky, chémie alebo iných predmetov. Výsledkom je zaujímavá hodina, na ktorej si žiaci postavia model podľa témy, ktorú práve preberajú a pochopia ako to funguje v praxi.

  AKO JE PROGRAM ORGANIZOVANÝ

  Veková kategória: od 6 do 14 rokov

  Termín:
  kedykoľvek podľa požiadavky

  Dni a čas:
  pondelok a piatok v čase od 09,00 – 12,00 hod. alebo dohodou

  Trvanie:
  1 – 2 hodiny – jednorazový vstup

  Počet detí v skupine:
  celá trieda

  Miesto konania:
  Návšteva počas vyučovania: na konkrétnej ZŠ
  Triedny výlet: KreaTivO, Gen. M. R. Štefánika 372/9, Trenčín

  Kontaktná osoba:
  Miriam Michalková- 0918 883 505

  Cena:
  na žiaka po vzájomnej dohode

 • AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU
  • Deti si osvoja jav, ktorý preberajú v škole, priamo hrou
  • Pri stavaní modelu pochopia, ako veci fungujú
  • Obohatia si klasické vyučovacie hodiny
  • Precvičia si priestorové vnímanie
  • Učitelia majú možnosť svojich žiakov pozorovať pri práci
  • Zažijú kopec zábavy a naučia sa nové veci