Výlety

Tento program je určený pre základné školy a má dve základné formy – buď je možné s celou triedou navštíviť naše kreatívno-vzdelávacie centrum alebo prídu naši lektori priamo na vyučovaciu hodinu. Program je ideálnym spôsobom ako oživiť bežné hodiny prírodovedy, matematiky, chémie alebo iných predmetov. Výsledkom je zaujímavá hodina, na ktorej si žiaci postavia model podľa témy, ktorú práve preberajú a pochopia ako to funguje v praxi.

 

AKO JE PROGRAM ORGANIZOVANÝ

 

Veková kategória: od 6 do 14 rokov

 

Termín:
kedykoľvek podľa požiadavky

 

Dni a čas:
pondelok a štvrtok v čase od 09,00 – 12,00 hod. alebo dohodou

 

Trvanie:
45 minút – jednorazový vstup

 

Počet detí v skupine:
celá trieda

 

Miesto konania:
Návšteva počas vyučovania: na konkrétnej ZŠ
Triedny výlet: KreaTivO, Gen. M. R. Štefánika 379/19, Trenčín

 

Cena:
na žiaka po vzájomnej dohode
AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU

 

Deti si osvoja jav, ktorý preberajú, priamo hrou
Pri stavaní modelu pochopia, ako veci fungujú
Obohatia si klasické vyučovacie hodiny
Precvičia si priestorové vnímanie
Učitelia majú možnosť svojich žiakov pozorovať pri práci
Zažijú kopec zábavy a naučia sa nové veci