Veľký inžinier

 • Veľký inžinier

  Program je určený pre deti od 6 do 12 rokov. Mladšie deti (6 – 8) rokov sa orientujú na jednoduchšie modely, staršie zase na komplikovanejšie – od dopravných prostriedkov po robotiku. Postavený model si deti zapoja na motor a on ožije. To je najväčšou motiváciou detí a väčšina modelov je takto zostavená.

  AKO JE KURZ ORGANIZOVANÝ
  Veková kategória: od 6 do 12 rokov

  Dni a čas:
  pondelok – štvrtok
  15,00 – 16,00 hod.
  16,30 – 17,30 hod.

  Intenzita:
  45 až 60 min. / podľa dohody/

  Počet hodín / trvanie:
  podľa dohody

  Počet detí v skupine:
  max. 5

  Miesto konania:
  KreaTivO, Gen. M. R. Štefánika 372/9, Trenčín

  Kontaktná osoba:
  Miriam Michalková- 0918 883 505

  Cena:
  8,90 € / dieťa / hodina
  89,00 €  / dieťa / 10 lekcií

   
  AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU
  • Deti si osvoja základné princípy mechaniky, inžinieringu a techniky a na postavenom modeli pochopia ich fungovanie
  • Skladaním deti povolia uzdu svojej tvorivosti a fantázii
  • Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti
  • Oboznamujú sa s fyzikálnymi zákonmi
  • Modely sú napojiteľné na motor, deti si vyskúšajú funkčnosť
  • Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať podľa nich
  • A TO VŠETKO POČAS HRY!