Pravidlá súťaží

1. Súťaž organizuje fan page Kreativo – centrum kreatívneho vzdelávania s kockami LEGO®

 

2. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, spravovaná ani podporovaná.

 

3. Trvanie súťaže: do ……… 2018

 

4. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov

 

5. Výhrou je vzdelávací LEGO kurz v Trenčíne v Kreativo centre v hodnote 89 EUR. Výhra je jedna, a to buď pre dieťa od 4 do 6 rokov – Malý konštruktér alebo od 6 do 12 rokov – Veľký inžinier. Kurz začne v mesiaci …… 2018.

 

6. Podmienkou súťaže je dať pod fotografiu niektorého z vyobrazených smajlíkov a napísať v komentári vek dieťaťa, ktoré by sa zúčastnilo kurzu.

 

7. Do súťaže sa každý súťažiaci môže zapojiť len 1x. Ak súťažiaci napíše 2 komentáre, organizátor zoberie do úvahy iba prvý z nich.

 

8. Po skončení súťaže vyžrebuje organizátor súťaže 1 výhercu, ktorého meno oznámi do 24 hodín po skončení súťaže na fan page Kreativo – centrum kreatívneho vzdelávania s kockami LEGO®.

 

9. Výhercovi bude výhra oznámená tiež správou na jeho profil na Facebooku, prípadne výherca môže skontaktovať organizátora pre urýchlenie komunikácie na e-mail kreativotn@gmail.com

 

10. Výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

 

11. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.