KONTAKTY

Adresa

KreaTivO, s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 372/9
911 01 Trenčín

Fakturačné

KreaTivO, s.r.o.
IČO: 50397206
DIČ: 2120306463
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vl. číslo 33321/R

Odoberať novinky